แรงบันดาลใจที่อยากจะทำ Blog นี้ขึ้นมาอยากจะทำ Note บันทึกการลงทุนของตัวเอง มีความฝันอยากจะมีอิสระภาพทางการเงินในยามบั้นปลาย อาจจะไม่เก่งกาจไร แต่ดีกว่าไม่ทำอะไร
 
 
 
 

Recent Photos

 

Widget Title

 
 

Recent Comments